Dorpsarchief Noordwolde verwelkomde 300e donateur

Afsluiting seizoen 2016-2017
 Met een informele bijeenkomst van bestuur en medewerkers sloot het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) donderdagavond 8 juni jl. het seizoen 2016-2017 af. Eveneens aanwezig was Andries Meijer uit Noordwolde die in 1999 de eerste aanzet tot het oprichten van het DAN gaf.

VakdiplomaAndries Meijer met vakdiploma van Age Jan Beun.     Foto: Lenus van der Broek In zijn openingswoord blikte voorzitter Jacob Meijer kort terug op het wel en wee van het afgelopen seizoen, waarbij hij stilstond bij het overlijden van enkele medewerkers, de bestuurswisseling die optrad en de verschillende activiteiten zoals de Sneupersdagen, de cursus “Geschiedenis van Noordwolde” en het verzorgen van het halfjaarlijkse periodiek “De Twiegsnieder”. Daarnaast was hij hoopvol gestemd over nieuwe huisvestingsmogelijkheden na het mislukken van het streven naar vestiging in het voormalige tramstation in Noordwolde.
toespraakFoto: Lenus van der Broek   Bijzondere aandacht werd geschonken aan de forse groei van het aantal DAN-donateurs in de afgelopen periode. Heel veel (oud-)Noordwoldigers hebben de weg naar het DAN en de historie van Noordwolde gevonden. In maart kon de 250e donateur welkom geheten worden, maar nu werd Willie Bos-Oord  uit Noordwolde in het zonnetje gezet als 300e donateur. Zij ontving enkele attenties uit handen van o.m. penningmeester Jan Doodhagen. Hij kon meedelen dat de groei van het aantal donateurs zich nog doorzet. Het DAN bevestigt daarmee nog eens haar plaats in de dorpsgemeenschap van Noordwolde.

P6082505Foto: DAN        

Lezing door Mister "Aanpakken", Martin van Nieuwenhoven

MVN1

Feest van herkenning door Martin van Nieuwenhoven trok 125 bezoekers.

Noordwolde- Stichting Dorps Archief Noordwolde DAN hield afgelopen donderdagavond in ‘t Buurthuus in Noordwolde in samen werking van oud journalist van Aanpakken Martin van Nieuwenhoven een lezing met krantenfoto´s in een diapresentatie uit de periode 1962-2005 was echt een feest van herkenning zoals DAN dit noemde en een groot succes.

Titus de Boer oud Noordwoldiger openende met de woorden van op zoveel bezoekers daar hadden wij niet op gerekend en moesten daardoor nog vele stoelen worden bijgezet, en bedankte de bezoekers voor deze grote opkomst.
Om te beginnen met een foto´s uit, nu Noordwolde-Zuid met de uitleg van Martin daar rechts op de foto staat een boerderijtje daar woonde vroeger Jan de Krul die was mijn vader en ben daar geboren.
Met mooie beelden van de oude school aan de Nieuweweg waar Martin zelf naar de school was gegaan. De grote brand bij Rohé die het hele bedrijf verwoeste.

Voor de pauze eerst een ronde om Noordwolde heen Vinkega, Zandhuizen en Oosterstreek werden belicht, en konden de bezoekers genieten van de foto´s waar kennissen of waar familie opstonden ook van enkele die zelf in de zaal zaten kwamen voor bij.
Na de pauze werd Noordwolde belicht met vele oude foto´s en luchtfoto´s van het dorp hoe het er in het verleden uitzag.
Met beelden van de Rijksriechtvlechtschool en de Huishoudschool waren vroeger veel leerlingen naar toe gingen. Ook de Dorpschool en Renbaanschool zijn allemaal ingehaald door de tijd en verdwenen.

Na afloop bedankte Titus de Boer iedereen voor het bezoek aan deze avond, en werd de vrouw van Martin een bos bloemen aan geboden want Martin zelf wil hier nooit wat voor hebben dus dan krijg je ook niks, waren de woorden van Titus de Boer.
(Tekst PEEM Media)

MVN
 Een zeer geslaagde avond voor het Dorpsarchief

Wilt u ook het werk van het Dorpsarchief Noordwolde steunen? Neemt u dan contact met ons op.