Over ons

De stichting heeft ten doel het verzamelen, bewaren, beheren en exposeren van alle bescheiden die betrekking hebben op de geschiedenis van Noordwolde en directe omgeving. Dit betreft documenten in woord en beeld in de ruimste zin van het woord als foto's, dia's, ansichtkaarten, films, videobanden, geluidsbanden, boeken, kranten, tijdschriften, documenten uit boekhoudingen en administraties en overig materiaal van documentaire aard. Voorts streeft de stichting naar het uitbreiden en complementeren van het reeds beschikbare materiaal alsmede naar alle handelingen die in de ruimste zin van het woord het eerder genoemde bevorderen.