Wat is en doet het Dorpsarchief Noordwolde?

Op 8 januari 1999 werd het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) opgericht. Een aantal personen met grote belangstelling voor de lokale geschiedenis van het rotandorp bracht zo een stevige structuur in het "losse" verzamelwerk dat tot die tijd met veel enthousiasme door hen was verricht.

Het doel van het Dorpsarchief is tweeledig. In de eerste plaats wil men door het verder verzamelen en ordenen van historische materialen (foto's, films,akten, kaarten , verenigingsarchieven , enz.) de geschiedenis van Noordwolde en omgeving steeds nauwkeuriger documenteren.

Deze materialen kunnen aan het DAN worden geschonken of in bruikleen gegeven. Daarnaast wordt het materiaal - zonodig met toestemming van de eigenaren - toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. In de afgelopen jaren is het DAN stevig gegroeid. De toevloed van documenten is steeds groter geworden en langzaam maar zeker moet er nieuwe opslagruimte gevonden worden.
De zo gastvrij geschonken opslagruimte in het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde is praktisch geheel in gebruik. Nieuwe ruimte in het sociaal-cultureel centrum 't Vlechtwerk in Noordwolde kan mogelijk uitkomst bieden. Via verschillende activiteiten kan het geïnteresseerde publiek kennisnemen van de verzamelde materialen.

Zo wordt er twee keer per jaar een zg. "Sneupersdag" gehouden. Fotoboeken, historische kaarten enz. enz. kunnen dan bekeken worden . Ook brengen velen dan nieuw materiaal binnen. De internetsite www.dorpsarchiefnoordwolde.nl biedt een schat aan informatie en toont regelmatig nieuwe aanwinsten. Zeer bekend is de jaarlijkse cursus "Geschiedenis van Noordwolde", waarbij in een viertal avonden in vogelvlucht de lokale geschiedenis wordt verteld en historische dia's en films worden vertoond.

Tenslotte wil het DAN door middel van publicaties uit haar materiaal de kennis van de geschiedenis van Noordwolde vergroten. Voor haar financiën is het DAN volledig afhankelijk van haar donateurs. Voor minimaal € 7,50 per jaar kan men het werk van het Dorpsarchief effectief steunen. De grote inzet van bestuur en vrijwilligers doet de rest. Wilt u ook het werk van het Dorpsarchief Noordwolde steunen? Of heeft u materialen voor ons archief? 

Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Wie zijn de mensen achter het Dorpsarchief Noordwolde ?

De "bemanning" van het Dorpsarchief wordt gevormd door de volgende bestuursleden en medewerkers.

Bestuur: Titus de Boer-Heerenveen-secretaris, Peter Veldhuizen-Noordwolde-Zuid, Jacob Veldhuizen-Noordwolde, Han v.d. Meer-Noordwolde, Jan Doodhagen-Noordwolde-Zuid, Klaas Bakker-Noordwolde, Jacob J. Meijer-Boijl-voorzitter

Medewerkers: Bert Stuiver-Noordwolde, Anneke Meester-Noordwolde-Zuid, Jan de Vries-Wolvega, Heintje de Bruin-Mulder-Noordwolde-Zuid, IJpo Veenstra-Noordwolde, Henk de Vries-Elsloo, Joop Vink.

Ook interesse om mee te werken? Meld u aan of kom eens kijken! Data: Bestuur en medewerkers vergaderen één keer per maand: op de 2e woensdag voor het bespreken van de DAN-zaken.
Iedere maandagmiddag komt een werkgroep uit bestuur/medewerkers bijeen in de Kosterije, voor het rubriceren van foto's/tijdschriften. Voor haar activiteiten mag het Dorpsarchief dankbaar gebruik maken van lokaliteiten in het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde en de Kosterije, Oldeberkoperweg 1 te Noordwolde.

Wilt u ook het werk van het Dorpsarchief Noordwolde steunen? Neemt u dan contact met ons op.